داشتم با خودم فكر مي‌كردم . . .

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻨﯿﺪيم . . .

ﺣﻮﺭﯼ ﻭ ﺑﺎﻍ ﻭ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﯼ ﻭ . . .

 ﺧﻮﺩﻣﻢ ﺑﺨﻮﺍﻡ بيام . . .

عمرا ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ بذﺍﺭﻩ . . .

خواستم بهتون بگم . . .

ﺷﻤﺎ ﺑﺮﯾﺪ . . .

منتظر من نباشيد . . .

اميدوارم ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﮕﺬﺭﻩ . . .!!!

منبع اصلی مطلب : حرف‌های نگفته‌ی یک آدم دهن لق
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : من نميام بهشت!!!