پریوده

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

كجا مياي . . .؟؟؟!!!

نمکو می‌گم بابا . . .!!!

نشنيدي . . .؟؟؟

نمکای جدیدی که تولید می‌شه پر از یوده . . .

واسه بدن و تیرویید خیلی مهم و مفيده . . .

اوه‌ه‌ه‌ه‌ه‌ . . .

ببخشيد . . .

يد اين‌جوري نوشته مي‌شه . . .

پس بگو برا چي اين همه اومدي پايين . . .

واسه شما که مغزت خرابه . . .

نمك يد‌دار تاثير نداره . . .

باید اسید تزریق کرد تو اون مغزت . . .!!!

منبع اصلی مطلب : حرف‌های نگفته‌ی یک آدم دهن لق
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : پريوده